سنگ شبیه عقاب یا شاهین در گنجیابی، کارشناسی نشانه و علامت عقاب

نشانه عقاب در گنجیابی حاکی از چه چیزی است؟

سنگ عقاب یا نماد و نشان عقاب در گنجیابی در مکانها و اشکال متفاوتی یافت میشود که هر کدام دارای معانی خاصی در گنج یابی و دفینه یابی هستند.

21 21,977

در این پست از سایت ganjyabi.ir کارشناسی نشانه و علامت عقاب,معنی و مفهوم سنگ شبیه عقاب یا شاهین پرنده شکاری در گنج یابی و دفینه یابی رو برای شما عزیزان علاقه مند به باستان شناسی قرار دادیم . سنگی که به شکل عقاب و یا شاهین و یا هر پرنده دیگری کنده کاری و حکاکی شده است چه مفهومی دارد ؟ معنی و مفهوم کامل نشانه و جوغان عقاب و گنج شاهین رو براتون کارشناسی کردیم و قرار دادیم امیدوارم مفید باشه …

سنگ شبیه عقاب
سنگ شبیه عقاب

معنی و مفهوم نشانه عقاب در گنج یابی,کارشناسی آثار پرنده شکاری عقاب و شاهین چیست,مفهوم نشانه سنگ شبیه عقاب در گنج یابی,معنی نشانه و علامت عقاب,کارشناسی آثار و علائم عقاب و شاهین,کارشناسی باستان شناسی عقاب و شاهین,مفهوم علامت و نشانه عقاب و شاهین در گنج یابی,عقاب در گنج یابی,عقاب در دفینه یابی,شاهین و عقاب در گنج یابی نشانه چیست,همه چیز درباره آثار و نشانه های عقاب,تفسیر و توضیح نشانه های عقاب و پرنده شکاری,تصاویر و عکسهای عقاب حکاکی شده بر روی سنگ ها و صخره ها,نماد و نشانه عقاب در گنج یابی و دفینه یابی,نشانه های واقعی عقاب و تفسیر کارشناسی فرید باقری,عقاب با بال های باز و سر پایین نشانه چیست,عقاب و شاهین با بال و پرهای جمع شده علامت و نشانه چیست?

معنی و مفهوم آثار و نشانه های سنگ شبیه عقاب

در این پست معنی و مفهوم نشانه سنگ شبیه عقاب در گنج یابی,کارشناسی آثار پرنده شکاری عقاب و شاهین چیست رو برای شما عزیزان قرار دادیم . مفهوم علامت و نشانه پرنده شکاری عقاب و شاهین در گنج یابی و دفینه یابی چیست و چه معنی و مفهومی دارد؟ تصاویر و عکسهای آثار و نشانه های عقاب و شاهین در روی سنگ ها و صخره ها چه معنی و مفهومی دارد ؟ عقاب و شاهین با بال های باز و جمع شده و با سر بالا و یا سر پایین نشانه چیست ؟ کارشناسی باستان شناسی همه چیز

سنگ شبیه عقاب

درباره وجود نشانه های عقاب در محل و منطقه

عقاب در تمام دوران ها نماد قدرت و قوت بوده و درنده می باشد. همیشه نمادگر پول قدرتمند می باشد. عقاب سمبل رب النوع زمان باستان، زئوس بوده است. در طول تاریخ و در بسیاری از تمدن ها این حیوان به عنوان سمبل قدرت،آزادی و اقتدار شناخته شده است. در زمان تمدن های روم، بیزانس و سلجوقیان،عقاب در اشکال متفاوتی نشان داده می شده است، به عنوان مثال می توان عقاب دو سر، عقاب با بال های باز یا با بال های بسته و اشکال متفاوت دیگری نظیر این ها را نام برد.با تصاویر عقاب اغلب در مناطق مسکونی مربوط به تمدن روم و سلجوقیان بیشتر رو به رو می شویم.

همانطور که عقاب سمبل قدرت و آزادی تمدن ها بوده است،ممکن است در زمینه گنج ها نیز از تصاویر این پرنده استفاده شده باشد، در این حالت باید به برخی از نکات توجه داشته باشیم.تصویر عقاب باید در محل های مرتفع و صخره ای قرار گرفته باشد. این گونه سمبل ها گاه بصورت مجسمه این پرنده و گاه بصورت برجسته کاری بر روی سنگ ها هستند.

در هر دو حالت محل پنهان شدن گنجینه در چشمان عقاب پنهان شده است. سنگ شبیه عقاب – اینگونه دفینه ها را می بایست در اراضی خاکی و محل های بازجستجو کرد.عقاب در تمام دوران ها نماد قدرت و اقتدار بوده است. در زمینه پول نیز این مطلب صادق است. این سمبل همیشه نشانگر پول زیاد می باشد. این گنجینه به احتمال زیاد اموال یک جنگجو یا فرمانروایی است که طرز استفاده از شمشیر رامی دانسته است.

اگر بر بالای تصویر عقاب نقش صلیب نیز وجود داشته باشد، به احتمال بسیار این گنجینه متعلق به زمان روم یا بیزانس می باشد. و صلیب اشاره به دفینه دارد. میتواند مزار پادشاه باشد. اگر عقاب با بالهای باز به تصویر کشیده شده باشد، این ثروت پس از مرگ شخص و به منظور یادبود او دفن شده است. آن محل مزار شخص مورد نظر نیست اما با این حال اشیایی همانند شمشیر، نقاب قبر، کلاه خود جنگی،و غیره متعلق به او همراه پولهای او دفن شده است.

سنگ شبیه عقاب
سنگ شبیه عقاب

اگر بال های عقاب بسته باشد و در حالت نشسته ، دفینه اش در غاری بسته می باشد.در مکانی که نماد عقاب وجود دارد، باید در داخل سنگ به دنبال دفینه بود.سنگ زیر پای عقاب نیز مهم می باشد. سنگ های اطراف باید با دقت بررسی شوند، سنگ های متفاوت باید کاوش شوند. جهت نگاه عقاب و یا جهتی که دمش نشان می دهد را باید جستجو کرد.به وسیله این تصاویر نمی توان تعین مسافت نمود اما به احتمال زیاد یک علامت صلیب یا یک غار در جهت نگاه چشمان عقاب وجود دارد. در جهت نگاه عقاب یک دشت مسطح یا بقایای شهری قدیمی وجود ندارد، حتما باید منطقه ای صخره ای باشد.

درباره این موضوع سخنان و روایاتی نیز وجود دارد که نمی توان از صحت آنها مطمئن بود، با این حال ما این سخنان را در اینجا می آوریم:
– اگر بر بالای سر عقاب صلیب قرار داشته باشد آنجا مزار یک پادشاه یا شخصی صاحب قدرت است و به معنای سوگند و یا تأیید نیز می باشد.
– اگر بال های عقاب باز باشد آن محل یک مزار نیست بلکه مکان یا لوحه یادبودی است که برای شخص مورد نظر ساخته شده است.
– اگر در نزدیکی تصویر عقاب، قبر شخص مورد نظر قرار گرفته باشد، به همراه پیکر او اشیای شخصی اش ) همانند شمشیر، زره، و کلاه خود( نیز دفن شده است.
– اگر تصویر عقاب به شکل کنده کاری شده باشد، معنادار نیست و سمبل حکومتی می باشد و در اینجا باید به دنبال علایم کنده کاری شده دیگری بگردیم که آنهانیز ما را به مکان گنج راهنمایی خواهند کرد.مار نیز می تواند به عنوان نشان دوم وجود داشته باشد.در مورد عقاب توجه کردن به این موارد نیز می تواند مفید واقع گردد:
الف) اگر در تصویر عقاب شیء گوی مانندی در میان پنجه های او قرار گرفته باشد،امکان دارد کهان تصویر نشان یک گورپشته)تل خاکی( باشد.
ب) اگر منقار بالایی عقاب بلندتر باشد، گنج پنهان شده را باید در طرف جلوی تصویر جستجو کرد، و در حالت عکس یعنی زمانی که نوک پایینی عقاب بلند باشدباید در پشت تصویر به دتبال گنجینه گشت.
ج) اگر چشمان عقاب بیش از حد معمول برجسته شده باشد در این حالت نیز بایداحتمال وجود گور پشته را در نظر گرفت. سنگ شبیه عقاب – تصویر عقابی که سر آن خمیده و رو به پایین باشد، تصاویری برجسته هستند که دراجتماع های ارمنی- رومی و بخصوص در کلیساها و میادین شهرهای آنان قرار داده می شده است و مفهوم « سر سلجوقیان را خم کردیم »را به همراه داشته است.عقاب بر وجود قبر شاه نیز دلالت می کند و قالبا دفینه موجود در آن در دامنه کوه و در غار یا دخمه ای مسدود شده، می باشد.از نشانه های دیگر عقاب نیز به میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

نشانه سنگ شبیه عقاب در گنج یابی

۱- وقتی دو بال عقاب بسته باشدروبروی دید عقاب درست آنطرف دره، سنگی خاص یا دهانه ای بسته شده، وجوددارد، از سمت راست یا چپ آن ، به طول یک و نیم متر باید حفاری کنید.
۲- وقتی عقاب در حال پرواز باشدهدف بر روی تپه یا بالای کوه مقابل می باشد و مستقیماٌ می بایست زیر آن محل را حفاری کنیم.
۳- وقتی دوبال عقاب کاملاً جمع شده و سرش کاملاً پایین باشدمی بایست درست زیر همان محل را حفاری کنید.
۴- عقابی که بالهایش را جمع کرده و در جلوی منقار و پشت سرش دو جوغان وجود داشته باشدکم کردن مسافت بین دو جوغان از منقار تا پشت سر عقاب و سپس تقسیم عددحاصل بر طول سر تا گردن و سپس به همان سمتی که خمیدگی منقارش نشان می دهد، حرکت کرده و آنجا را حفاری نمایید.
۵- عقابی که بالهایش را جمع کرده و در وسط آن جوغانی باشدفصله بین جوغان تا انتهای پایین دم یا پاهای آن را محاسبه نموده و حاصل راتقسیم بر طول سرتا گردن کرده و به سمت منقارش حرکت کرده و سپس حفاری کنید.
۶- عقابی که به پایین نگاه می کنددفینه درست در محل نگاهش می باشد.
۷- عقابی گه به بالا نگاه می کند و بال هایش را جمع کرده است دفینه درست در بالای سر آن قرار دارد.
۸- عقابی که بالهایش نیمه باز باشند و آماده ی پرواز باشد از پشت سر تا زیر پرهای بالش را حساب کرده و به سمت منقارش رفته و حفاری نمایید.
۹- پرندگان شکاری دیگر نیز، تفسیر و راه حلی مشابه عقاب دارند با این تفاوت که حجم دفینه های دیگر پرندگان کمتر از حجم دفینه عقاب می باشد.

 

سنگ عقاب

سنگ عقاب در دفینه یابی

سنگ عقاب در گنج

سنگ عقاب دردفینه

سنگ عقاب دفینه

سنگ عقاب نشان

نشان عقاب در دفینه

نشان عقاب در دفینه یابی

نشان عقاب

نشان عقاب در گنج

نشان عقاب در گنج یابی

نشان عقاب دو سر

نشان عقاب دفینه

نشان عقاب در باستان شناسی

نشان شاهین در دفینه

نشان شاهین در دفینه یابی

نشان شاهین در گنج یابی

نشان شاهان هخامنشی

21 نظرات
 1. امید می گوید

  عکسی دادم عقاب وزیر ان مار بر روی صخره هستند راهنماییم کنید لطفا

  1. admin می گوید

   سلام. چشم.

 2. علی مرادی می گوید

  میشه یه عکس براتون بفرستم بگوئید آیا این به معنای گنج هست یا نه عکس رو کجا بفرستم

  1. مهدي می گوید

   من هم قبلا با کارشناس سایت سوپرفلزیاب کار کردم خدا رو شکر هم مورد اطمینان هستن هم بسیار وارد و عالم. توصیه میکنم مستقیما باهاشون در تماس باشید.

 3. بهار می گوید

  سلام ادمین گرامی
  چطور میشه باشما تماس گرفت شماره ای دارین یا فقط از طریق ایمیل

 4. امیر می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر ، عکس از داخل یه غار دارم میخواستم ببینم آیا ساروجه یا خیر ، ممنون چطور عکس رو براتون بفرستم ؟

  1. admin می گوید

   آی دی تلگرام کارشناس براتون ایمیل شد.

   1. morteza می گوید

    سلام لطفا ای‌دی تلگرام یا شماره واتساپ کارشناسو برام بفرستین ممنون

    1. admin می گوید

     آی دی تلگرام کارشناس براتون ایمیل شد.

  2. مهدي می گوید

   کارشناس سایت عالیه. از طریق فرم تماس بهشون پیام بدید تا شماره رو بهتون بدن.

 5. علی می گوید

  سلام آی دی تلگرام کارشناسانتون رو میشه برای من ایمیل کنید؟؟؟

  1. admin می گوید

   چشم ارسال شد

 6. امیر می گوید

  با سلام میخواستم دوتا عکس براتون بفرستم چطور و کجا باید بفرستم؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   سلام. از طریق فرم تماس با ما ارسال کنید و شماره بدید تا کارشناس باهاتون تماس بگیره.

 7. Vali می گوید

  درود ممنون میشم آیدی کارشناسان رو برای من بفرستید من همچین جایی رو میشناسم خودم هم از نزدیک دیدم جارو

  1. admin می گوید

   براتون ایمیل شد

 8. rana می گوید

  سلام میشه لطفا آیدی تلگرام کارشناس رو بدین؟

  1. admin می گوید

   چشم. ایمیلتون رو چک کنید. براتون ایمیل شد

   1. Mmd می گوید

    بابت راهنمایی و مشاوره ای که دادید ممنونم.

 9. رضا می گوید

  باسلام روى دامنه کوه ىه سنگ بزرگى به شکل پرنده اما نمىدونم چه پرنده اى هستش پرنده روى ىه تخته سنگه که به طرف چپ خودش نگاه مىکنه راهنماىىم کنىن که طدف چپش ىه تپه بزرگى هست

 10. محمد می گوید

  سلام
  من یه کارشناس و همکار میخوام که بتونه نوشته و نقشه و علامت های سنگی رو بخونه
  شراکت باش کار میکنم
  ایران نیستم
  افغانستان شهر بامیان زندگی میکنم اگه کارشناس باشه خودش میدونه چه جایی هست و تا دلش بخواد از این چیزا هست
  حیف که یه کارشناس خوب ندارم
  تو قسمت حفاریش هم مشکل ندارم هر جایی باشه درش میاریم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی و نحوه کشف محل های دارای گنج و دفینه و نحوه بازرسی و حفاری صحیح گنجهای مخفی


 

آموزش نحوه کاوش و حفاری گنجهای پنهان ایرانیان

 

معرفی گنجهای پیدا نشده ایران

 

رمزگشایی گنج‌های پنهان ایران

دریافت کتاب آموزش گنجیابی به زبان فارسیدانلود